Технология

Отглеждането на здраво и качествено грозде е плод на усилията на вещи лозари с традиции и опит. Гроздето се бере на "две ръце" с подбиране на най-хубавите и зрели гроздове за производството на висококачествени вина. Транспортирането на гроздето до избата се извършва в касетки, на вибрираща маса и селекционна лента се прави допълнително окачествяване на гроздовете.

Следва ронкане, мелене и контролирана и регулирана ферментация в 49 съда от неръждаема стомана, окомплектовани с охладителни ризи, дигитални термометри, ремонтажни системи и всичко необходимо за получаване на искания от нас резултат - балансирано и хармонично вино с приятен плодов аромат.
Виното отлежава и съзрява в дъбори бъчви тип "Барик", в изба с добра вентилационна система и контролирана влажност.
 
                                                                13615490 121044841663044 2452709411889335609 n       13625382 121044728329722 7088748914473322878 n
 
При тези оптимални условия развитието на виното ще следва своя ход - избистряне, стабилизиране без драстична намеса на бистрители и стабилизанти, направлявано от опитни винари. Популярните видове вина са резултат от сложни взаимодействия между биохимичното развитие на плода, реакциите при ферментацията, тероара и човешката намеса в цялостния процес.
Разполагаме с модерна и напълно оборудвана лаборатория, където се измерват всички необходими показатели за производство и контролиране развитието на виното -алкохолно съдържание, захари,общи, титруеми и летливи киселини, относително тегло, серен двуокис - общ и свободен, бистрота на мъстта и виното, фенолна запасеност, микробиологична и колоидна стабилност.
Лаборатория:
 Бутилиране: