Исторически обекти в района

Производството на вино е традиционно препитание още от древни времена.

     На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени ("Белоградчишките скали"), защитени местности и видове (Биосферен резерват "Чупрене"), и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Една от тях е крепостта "Баба Вида", тя е една от най-запазените средновековни отбранителни съоръжения в България.

И именно в този богат на историческа култура район се намира нашата изба.

Баба Вида, наричана също Бабини Видини кули, е средновековна крепост във Видин. Считана е за единствената изцяло запазена крепост в България. Името Баба Вида, с което е известна днес, произхожда от народна легенда. Крепостта е служела за защита на местния владетел през почти цялото Средновековие.

Крепост "Баба Вида"

Крепостта е разположена на стръмния южен склон над дефилето на река Войнишка, в центъра на сегашния град Кула. При археологически проучвания се установява, че на същия склон преди построяването на крепостта е съществувало малко трако-римско селище, съществувало от първото хилядолетие преди новата ера. Построена е вероятно от император Диоклециан на границата между 3 и 4 век. Тя защитава пътя от Бонония до Сингидунум през Връшка чука, един от най-западните проходи на Стара планина.

Римска крепост "Кастра Мартис" - Кула

Белоградчишките скали са скални фигури, високи до 200 m, разположени в Западния Предбалкан, близо до град Белоградчик. Скалите варират в цветове от чисто червено до жълто. Много от скалите имат фантастични форми и са включени в интересни легенди. Те често са наричани на хора или предмети, на които приличат или напомнят. Белоградчишките скали се състоят от три скални групи. Обявени са за природна забележителност през 1949 г.

Белоградчишки скали

Чупрене е името на един от големите биосферни резервати в Република България. Той е разположен по билото и североизточните склоново на Чипровската планина, Западна Стара планина. Разположен е в землището на село Чупрене, което е край Чупренска река. Горските насаждения заемат близо 90% от територията на резервата. Има разнообразен животински свят.

Биосферен резерват "Чупрене"