Исторически обекти в района

На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени ("Белоградчишките скали"), защитени местности и видове (Биосферен резерват "Чупрене"), и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи. Една от тях е крепостта "Баба Вида", тя е една от най-запазените средновековни отбранителни съоръжения в България.

 

Баба Вида - средновековна крепост, считана за единствената изцяло запазена в цяла България.

Крепост "Баба Вида"

Мюсюлмански храм действащ и като музей. В архитектурният ансамбъл е включена и библиотека.

Джамията на Осман Пазвантоглу

Построена е от месният владетел Осман Пазвантоглу за нуждите на турската войска в града. След освобождението служи за съд и казарма на българската войска. Днес е музей.

Кръстатата казарма

Биосферен резерват „Чупрене” - намира се на 160 км от София и на 56 км от Видин. Защитена природна територия простираща се в землището на село Чупрене, разположено в малка китна котловина около река Чупренска, с площ от 1450 хектара. Разполага с еко – пътеки за туризъм и приятни местенца за пикник.

Биосферен резерват „Чупрене”

Местност „Божурица” е най-близката зона за отдих до гр. Видин. Намира се до с. Синаговци на 20 км южно от Видин. В това красиво място е обособена единствената високостеблена гора в Северозападна България. Своето име и обаяние местността дължи на червените полски божури. Подходяща е за еко разходки с велосипеди, излети и пикници. Има възможност и за ловен туризъм.

Местност „Божурица”

Съкровището от Рациария се намира на 27 км от Видин. Останките от късноримския и ранновизантийския град Рациария се намират край село Арчар. Археолозите откриват съкровище от златни накити - четири пръстена, игла за коса, чифт обеци с тюркоази и перли, гривна, две огърлици. Към съкровището принадлежат четири лъжици, едната от които е разчупена на няколко парчета.

Съкровището от Рациария

Построен през втората половина на 18 век и е от турците за полицейско управление, а след освобождението българската църква общността го е използвала, като седалище. В днешно време е музей, който обхваща експозиция от периода 1878 г.

Музей „Конака”

Видинска Синагога е най-голямата на балканите. Построена е с дарения от месните евреи, които са представлявали голяма част от населението на старият квартал Калето, както и от евреи от всички краища на Княжество България.

Видинска Синагога

Портата „Стамбол Капия” е построена през 17 век, била е част от укрепената част на гр. Видин – Калето. Тя е известна с това, че през нея в миналото е минавал пътят към Цариград (Стамбол).

Портата „Стамбол Капия”

Епиграфският музей и Липидариум еизползван в миналото за склад, а в началото на 19 век, като фабрика за барут. Сега действа, като музей за експониране на епиграфски паметници.

Епиграфският музей и Липидариум

Портата „Стамбол Капия” – построена е през 17 век, била е част от укрепената част на гр. Видин – Калето. Тя е известна с това, че през нея в миналото е минавал пътят към Цариград (Стамбол).

Портата „Стамбол Капия”